A short presentation of us:

The_household_of_cecilie_jonsdatter

In Swedish:

Cecilie Jonsdatters följe återskapar liv och leverne kring frälsekvinnan Cecilie Jonsdatter som levde under 1200-talets andra hälft och fram till början av 1300-talet. Till grund och inspiration ligger Cecilies testamente från 1307, som förmodligen också är hennes dödsår. Detta testamente är förhållandevis detaljrikt och omnämner en rad olika personer i form av släktningar, vänner, tjänstefolk och andra hushållsmedlemmar.

Konceptet går ut på att skapa en tidstrogen bild av ett följe kring en historisk person ur en skånsk/dansk frälsefamilj, från omkring år1300. Förutom Cecilie själv så är tanken att följet ska bestå av hennes närmaste släktingarna och vänner. Kvinnor och män och då både vuxna och barn. Till detta kommer också övriga medlemmar i hushållet, som exempelvis kockar, skrivare, svenner, hantverkare, pigor och drängar. Möjligheter finns sedan att bygga upp ytterligare hushåll tillhörande exempelvis Cecilies barn.

Det hela ska visas upp för publik i samband med marknader och andra medeltidstillställningar. Först och främst visas hushållet upp i utomhusmiljöer med tält och lägerliv i en situation där vi tänker oss Cecilie på resande fot. I framtiden hoppas vi också få möjlighet att visa upp hushållet i medeltida inomhusmiljöer, som t ex rekonstruktioner eller autentiska rum och byggnader.

Redan vid uppstarten var vi överens om att så långt som möjligt följa samtida källor och förlagor i samband med skapandet av dräkter och utrustning. Dräkter och föremål ska så långt som möjligt baseras på skånskt och själländskt och i andra hand också övrigt skandinaviskt käll-och fyndmaterial. Vi vill gärna också sikta högt när det gäller val av material och tillverkningstekniker för vår utrustning.